Yamada Store

Yamada Store

 • Shiga, Nhật Bản
 • No ratings found yet!
  • Gạo Koshihikari 30kg ¥10,780 Bán bởi: Yamada Store
   1. Giao hàng sau ~3 ngày.
   2. Bảo hành đổi miễn phí trong 7 ngày nếu gạo hôi mốc, mọt…
   3. Bảng phí vận chuyển đối với các loại gạo thuộc công ty Yamada
    TỈNH THÀNHPHÍ
    Hokkaido2600
    Aomori, Akita, Iwate500
    Okinawa4000
    Các tỉnh thành còn lại0
  • Gạo Milky Queen 30kg ¥13,060 Bán bởi: Yamada Store
   1. Giao hàng sau ~3 ngày.
   2. Bảo hành đổi miễn phí trong 7 ngày nếu gạo hôi mốc, mọt…
   3. Bảng phí vận chuyển đối với các loại gạo thuộc công ty Yamada
    TỈNH THÀNHPHÍ
    Hokkaido2600
    Aomori, Akita, Iwate500
    Okinawa4000
    Các tỉnh thành còn lại0
  • Gạo Shiga 30kg ¥9,580 Bán bởi: Yamada Store
   1. Giao hàng sau ~3 ngày.
   2. Bảo hành đổi miễn phí trong 7 ngày nếu gạo hôi mốc, mọt…
   3. Bảng phí vận chuyển đối với các loại gạo thuộc công ty Yamada
    TỈNH THÀNHPHÍ
    Hokkaido2600
    Aomori, Akita, Iwate500
    Okinawa4000
    Các tỉnh thành còn lại0
  • Gạo TokuA 30kg ¥13,060 Bán bởi: Yamada Store
   1. Giao hàng sau ~3 ngày.
   2. Bảo hành đổi miễn phí trong 7 ngày nếu gạo hôi mốc, mọt…
   3. Bảng phí vận chuyển đối với các loại gạo thuộc công ty Yamada
    TỈNH THÀNHPHÍ
    Hokkaido2600
    Aomori, Akita, Iwate500
    Okinawa4000
    Các tỉnh thành còn lại0
  • Nổi bật-3%Limited
   Gạo trộn nếp 30kg ¥9,180 Bán bởi: Yamada Store
   1. Giao hàng sau ~3 ngày.
   2. Bảo hành đổi miễn phí trong 7 ngày nếu gạo hôi mốc, mọt…
   3. Bảng phí vận chuyển đối với các loại gạo thuộc công ty Yamada
    TỈNH THÀNHPHÍ
    Hokkaido2600
    Aomori, Akita, Iwate500
    Okinawa4000
    Các tỉnh thành còn lại0
  • Gạo Yamada 30kg ¥9,380 Bán bởi: Yamada Store
   1. Giao hàng sau ~3 ngày.
   2. Bảo hành đổi miễn phí trong 7 ngày nếu gạo hôi mốc, mọt…
   3. Bảng phí vận chuyển đối với các loại gạo thuộc công ty Yamada
    TỈNH THÀNHPHÍ
    Hokkaido2600
    Aomori, Akita, Iwate500
    Okinawa4000
    Các tỉnh thành còn lại0